BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Friday, July 2, 2010

KONSEP PENTAFSIRAN, PENGUJIAN & PENILAIAN

Konsep Pentaksiran, Pengujian, dan Penilaian
Konsep Pentaksiran
Menurut Moktar Ismail, konsep pentaksiran ialah langkah untuk menentukan sejauh mana seseorang mempunyai sifat tertentu.

 • Tahap, status, dan nilai.
 • Proses menilai secara kuantitatif.
 • Merangkumi skala ordianal dan skala slang.

Kesimpulan : pentaksiran bertujuan untuk menentukan kedudukan dan pencapaian murid.


Konsep Pengujian
Cara yang sistematik untuk mengukur perubahan tingkah laku seseorang (murid) dengan menggunakan bahan yang mempunyai kebolehpercayaan.
Tujuan :

 • mengesan penguasaan kemajuan dan pencapaian murid dalam pelajaran.
 • Alat mengukur pencapaian (kognitif - struktur bahasa lisan, psikomotor - perubahan tingkah laku, efektif - pencapaian nilai-nilai)
 • Penilaian pencapaian berlaku secara eksplisit (memahami, lisan, menulis)
 • Berlaku pada tiga peringkat :
  Persediaan
  Pelaksanaan
  Penyemakan


Konsep Penilaian
Penilaian ialah merupakan proses pengumpulan maklumat atau proses menganalisis yang berlaku selepas pengujian dan penilaian untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang seterusnya.

 • Prosedur ujian
 • Persediaan ujian
 • Pentaksiran ujian
 • Pemeriksaan dan pengukuran
 • Dapatan atau tindakan
  Perbezaan Pengujian, Pentaksiran, dan Penilaian
  Perbezaan dari aspek :Pengertian :
 • Pengujian :Proses menentukan perubahan tingkah laku.
 • Pentaksiran :Proses menentukan peringkat pencapaian dan kedudukan antara murid.
 • Penilaian :Proses membuat analisis dengan mentafsir hasil pengukuran.
  Tujuan :
 • Pengujian :Menentukan pencapaian murid dalam satu mata pelajaran.
 • Pentaksiran :Membuat perbandingan pencapaian dan kedudukan antara murid dalam penguasaan pelajaran.
 • Penilaian :Memberi maklumat mengenai pencapaian murid, objektif pelajaran, kaedah mengajar, dan kurikulum.
  Kegunaan :
 • Pengujian :Menempatkan murid dalam kumpulan yang sesuai.
 • Pentaksiran :Mengelaskan, pensijilan, dan menempatkan murid dalam jurusan yang sesuai untuk penyelidikan.
 • Penilaian :Membaiki rancangan mengajar, kurikulum, pengesanan punca kelemahan, dan membuat ramalan.
  Bentuk :
 • Pengujian :Pemerhatian, ujian, lisan, dan menulis.
 • Pentaksiran :Ujian bertulis dengan markah dan gred.
 • Penilaian :Jadual atau gred berdasarkan teknik perangkaan.
  Masa :
 • Pengujian :Selepas sesuatu atau beberapa pelajaran.
 • Pentaksiran:Selepas beberapa pelajaran.
 • Penilaian :Sebelum, semasa, selepas satu atau beberapa pelajaran.
  Proses pelaksanaan :
 • Pengujian: 1. Persediaan ujian2. Pentadbiran3. Pemeriksaan.
 • Pentaksiran: 1. Proses pengujian2. Merekod markah atau gred
 • Penilaian: 1. Proses pengukuran2. Proses penganalisisan3. Proses interprestasi4. Melapor5. Tindakan

0 comments: